Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on keskeisessä asemassa nykyaikaisessa markkinoinnissa. Voidaankin sanoa että koko digitaalinen markkinointi rakentuu pitkälti sisällöntuotannon ympärille. Markkinoinnista puhuttaessa sisällöntuotannolla on monesti tärkeä rooli kokonaiskuvan kantilta katsottuna. Etenkin jos halutaan saada kunnon tuloksia.

Mitä sisällöntuotanto on?

Sisällöntuotannossa tuotetaan kiinnostavaa ja asiakkaita jollain tavalla auttavaa sisältöä asiakaslähtöisestä markkinointinäkökulmasta lähtien. Itse sisältö saattaa vaihdella riippuen yrityksestä ja sen asiakkaista, mutta aina tulee muistaa mennä asiakkaan näkökulma edellä.

Yrityksen kohderyhmille tarjotaan uusia ideoita ja relevanttia tietoa ja saadaan heidät näin sitoutettua yritykseen. Mikäli sisältö on hyvää, siitä voidaan luoda erilaista sisältöä monenlaisiin kanaviin. Yhdestä hyvin hakukoneoptimoidusta artikkelista on mahdollista luoda uutta materiaalia esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, mainontaan, videoihin, asiakastapaamisiin, tehokkaisiin infograafeihin, podcasteihin tai sähköpostimarkkinointiin.

On tärkeää osata ottaa huomioon ostopolun erilaisissa kohdissa olevat asiakkaat ja tehdä jokaiseen ostopolkuun sopivaa sisältöä. Onkin hyvä tietää oikeat aihealueet ja mitä yrityksen asiakkaat etsivät verkosta ja mistä he ovat kiinnostuneita. Asiakas voi etsiä tietoa vaikkapa mistä hän saisi lainaa.

Hakukoneoptimointi sisällöntuotannossa

Kun sisällöntuotanto on hyvää, siinä on huomioitu myös hakukoneoptimointi. On todella tärkeää, että luotu sisältö sijoittuu hakukoneissa mahdollisimman korkealle. Jos sisältöä ei löydy hakutuloksista, se ei myöskään tuota yritykselle mitään.

Kun hakukoneoptimointi on huomioitu oikein, sisällöntuotanto on seuraavanlaista:

 • Laadukasta ja vastaa asiakkaiden kiinnostuksen kohteita ja heidän hakujaan
 • Sisältää oikeita hakusanoja
 • On riittävän laajaa vastaten oikeisiin kysymyksiin
 • Siinä on huomioitu oikeat tavoitteet 
 • On ikivihreää eli se kestää hyvin ajan hammasta, joten se tuottaa tuloksia pitkällä aikavälillä
 • Sisältö soveltuu mobiiliin
 • Auttaa lisäämään orgaanista liikennettä yrityksen sivustolle
 • On mukaansatempaavaa, jolloin asiakkaat pysyttelevät sivustolla kauemmin
 • Muodostaa tarpeeksi laajan sisältökirjaston, jolloin se tuo näkyvyyttä yritykselle uusien hakusanojen myötä 
 • Laaja ja laadukas sisältökirjasto auttaa parantamaan yrityksen verkkotunnuksen hakukoneauktoriteettia

Millaista on oikeanlainen sisällöntuotanto?

Parhaiten tämän saa selville analytiikan avulla, sillä se auttaa selvittämään, mitä tapahtuu asiakkaan saavuttua sivustolle:

 • Saiko hän haluamansa vastauksen vai poistuuko hän välittömästi sivustolta?
 • Lukiko hän tarpeeksi sisältöä, reagoiko hän millään tavalla?
 • Konvertoituiko hän maksavaksi asiakkaaksi?
 • Keskittyikö hän muihin asioihin kuin sisältöön?
 • Tukevatko vai häiritsevätkö sivun ominaisuudet sisältöä?

Sisällöntuotannon osa-alueet

Tänä päivänä voidaan hyödyntää sisällöntuotantostrategiassa keskenään erilaisia sisältöjä ja saada niillä erilaisia vaikutuksia. Erilaisia sisällöntuotantotyyppejä ovat:

 • Artikkelit eli pidemmät kirjoitukset, jotka auttavat ratkaisemaan ongelmia ja avaamaan asioita paremmin. 
 • Tiedotteet kuten yrityksen ajankohtaisuutiset
 • Sisältöä kotisivuille ja laskeutumissivuille
 • Blogikirjoitukset, jotka tuovat ilmi hyödyn, jonka lukija tekstistä saa
 • Some-alustojen sisällöntuotanto, jota voidaan kierrättää monella eri alustalla
 • Videot ja kuvat tarjoamaan uusia näkökulmia aiemmin kirjoitettuun materiaaliin. Kuvat näyttelevät tärkeää osaa hakukoneoptimoinnissa. 
 • Online-mainokset
 • FAQ ja Usein kysytyt kysymykset helpottamaan asiakaspalvelua
 • Tuotesivut kasvattamaan kävijöiden määrää sekä myyntiä 

Sisältösuunnitelma kannattaa

Sisältösuunnitelma

Sisällöntuotannossa helpottaa sisältösuunnitelma, sillä se yksinkertaistaa sisältöjen luomista. Asiakas voi tehdä sisältösuunnitelman itsekin, mutta useimmiten annetaan sisällöntuotantoa tarjoavan ammattilaisen toteuttaa sisällöt esimerkiksi haastattelujen ja tausta-aineistojen avulla. Tämä hyödyttää yrittäjää monella tavalla:

 • Omat resurssit voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen
 • On helpompaa seurata kustannuksia ja tuloksia
 • Sisällöt voidaan tehdä asiakaslähtöisesti ajatellen asiakkaiden intressejä 
 • On mahdollista käyttää eri sisältöformaattien toteuttamiseen niihin erikoistuneita tekijöitä
 • Hakukoneoptimointiin panostetaan kunnolla
 • Sisällöt tulevat julkaistuiksi aina aikataulun mukaisesti

Kun sisällöntuotanto on säännöllistä ja johdonmukaista, se auttaa rakentamaan brändimielikuvaa. Näin asiakkaita autetaan sitoutumaan yritykseen ja ostamaan tuotteita tai palveluita kun heille tarjotaan juuri heille hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä, kuten onko tietyllä nettikasinolla käytössään 10e talletus ennen pelaamisen aloittamista. 

Yhteenveto

Sisällöntuotanto on keskeisessä roolissa modernin markkinoinnin osana. Kannattaa miettiä ensin kokonaisuutta koko prosessin osalta ja sitten vasta alkaa pilkkomaan sitä pienempii osiin. Näin on mahdollista saada sisällöntuotannosta mahdollisimman paljon hyötyä irti.

Jokaisen yrityksen tulee osaltaan miettiä, kannattaako tehdä sisällöntuotantoa oman talon sisällä vai ulkoistaa se jollekin ulkopuoliselle toimijalle. Tähän ei ole olemassa mitään yleisohjetta, vaan se riippuu täysin tapauksesta ja yrityksen tarpeista. Sisällöntuotanto ei ole sama kuin mainonta, sillä toisin kuin perinteisessä mainonnassa, sisältömarkkinointi ei tunnu asiakkaista niin häiritsevältä vaan siitä on hänelle enemmänkin hyötyä.

Sisällöntuotanto toimiikin parhaiten osana kokonaisvaltaista markkinointistrategiaa. Usein puhuttaessa sisältöstrategiasta tarkoitetaan ainoastaan sosiaalisen median sisältöjen ja blogisisältöjen taustalla olevaa strategiaa. Huolellisen strategian avulla voidaan varmistaa, että kaikki tekeminen johtaa aina tavoitteisiin. Näin sisällöntuotantoa ei tehdä vain huvin vuoksi, vaan sillä on aina jokin tietty tavoite. Eli luonnollisesti yrittäjän rahan tienaaminen, mutta myös asiakkaalle tarjottu hyöty.